Translations:Main Page/12/nl

From Seamly2D
Jump to navigation Jump to search

Valentina is open source software. Dat wil zeggen dat je naast het recht hebt het te gebruiken, je het ook mag verkopen, delen en je patronen distribueren op welke manier dan ook.